Forskrift om nedleggelse av sogneprestembete, Bakke sogneprestembete, Gyland sogneprestembete, Bakke sogneprestembete, Vest-Agder.

DatoFOR-1971-01-15-7
PublisertII 1971 s 14
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forBakke sogneprestembete, Bakke prestesokn, Gyland sogneprestembete, Gyland prestesokn, Bakke sogneprestembete, Flekkefjord prestegjeld, Flekkefjord prosti, Agder bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om nedleg. av sognepr.emb., Bakke m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 15. januar 1971. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter, blir Bakke sokneprestembete under Flekkefjord prosti i Agder bispedømme nedlagt og Bakke og Gyland sokn overført til Flekkefjord prestegjeld under samme prosti.
2.Fra samme tid opprettes et residerende kapellanembete i Flekkefjord prestegjeld.