Forskrift om sammenslåing av soknekall, Risør soknekall, Aust-Agder.

DatoFOR-1971-01-29-6
PublisertII 1971 s 73
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forRisør soknekall, Søndeled prestegjeld, Søndeled prosti, Agder bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om sammensl. av soknekall, Risør

Fastsatt ved kgl.res. av 29. januar 1971. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer blir Risør soknekall under Aust-Nedenes prosti i Agder bispedømme nedlagt og Risør sokn overført til Søndeled prestegjeld unde samme prosti.

Kirke- og undervisningsdepartementet får fullmakt til å fastsette navnet på det utvidede prestegjeld.