Forskrift om opprettelse av kapellanembete, Molde prestegjeld, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1971-04-23-8
PublisertII 1971 s 401
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forMolde prestegjeld, Møre og Romsdal.
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om kapellanembete, Molde

Fastsatt ved kgl.res. 23. april 1971. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer opprettes et residerende kapellanembete i Molde prestegjeld under Ytre Romsdal prosti i Nidaros bispedømme.