Forskrift om herredsvåpen/herredsflagg, Tjølling kommune, Vestfold.

DatoFOR-1971-05-07-5
PublisertII 1971 s 419
Ikrafttredelse07.05.1971
Sist endret
Endrer
Gjelder forTjølling kommune, Vestfold
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om våpen og flagg, Tjølling

Fastsatt ved kgl.res. 7. mai 1971. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Tjølling kommunestyre 16. desember 1970 om herredsvåpen for Tjølling godkjennes.

Herredsvåpenet blir: På blå bunn to sølv langskip.

Herredsflagget blir: På blå bunn to hvite langskip.