Forskrift om sammenslåing av prostier, Midtre Gudbrandsdal prosti, Sør Gudbrandsdal prosti, Hedmark.

DatoFOR-1971-06-25-11
PublisertII 1971 s 598
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingebu prestegjeld, Midtre Gudbrandsdal prosti, Ringebu prestegjeld, Sør Gudbrandsdal prosti, Hamar bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om Nord-Gudbrandsdal prosti

Fastsatt ved kgl.res. av 25. juni 1971. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter blir Hedmark prosti lagt til Hamar domprosti.

Fra samme tid blir Nord-Gudbrandsdal og Midtre Gudbrandsdal prostier slått sammen til ett prosti med navnet Nord-Gudbrandsdal prosti. Ringebu prestegjeld i Midtre Gudbrandsdal prosti blir fra samme tid overført til Sør-Gudbrandsdal prosti.

Kirke- og undervisningsdepartementet får fullmakt til å avgjøre saker om endringer i prostiinndelingen.