Forskrift om kommunenavn, Nordreisa kommune, Troms.

DatoFOR-1971-07-23-2
PublisertII 1971 s 692
Ikrafttredelse23.07.1971
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordreisa kommune, Troms
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Nordreisa

Fastsatt ved kgl.res. 23. juli 1971. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av § 1 annet ledd i lov 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling blir bestemt:

Den kommune i Troms fylke som ved kgl.res. 26. februar 1971, jfr. stortingsvedtak 29. april 1971, ble dannet ved utvidelse av Nordreisa kommune med deler av Skjervøy kommune, får navnet Nordreisa.