Forskrift om plassering av skogvirke ved fylkesveg, Hedmark.

DatoFOR-1971-07-24-1
PublisertI 1971 s 1026, II 1971 s 695
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHedmark
HjemmelLOV-1963-06-21-23-§30
Kunngjort
KorttittelForskrift om skogvirke ved veg, Hedmark

I møte den 29. mars 1971 har Hedmark fylkesvegstyre fattet slikt vedtak: 

Forskrifter etter veglovens av 21. juni 1963, § 30, siste ledd, om plassering av skogvirke ved riksveg, fastsatt av Vegdirektoratet/Samferdselsdepartementet ved rundskriv nr. 50/66 V av 4. november 1966, gjøres tilsvarende gjeldende for plassering av skogsvirke ved fylkesvegene i Hedmark.