Forskrift om grenseregulering, Målselv og Lenvik kommuner, Troms.

DatoFOR-1971-08-06-3
PublisertII 1971 s 697
Ikrafttredelse01.01.1972
Sist endret
Endrer
Gjelder forMålselv og Lenvik kommuner, Troms
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Målselv m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 6. august 1971. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av § 1 i lov av 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling, blir bestemt:

1.Blomli, gnr. 71 i Fagerfjell krets i Målselv kommune i Troms fylke, overføres med virkning fra 1. januar 1972 til Lenvik kommune i samme fylke.
2.De personer som bor på det under 1 nevnte område, skal ved det ordinære kommunevalg høsten 1971 opptas i manntallet for Lenvik kommune.
3.Kostnadene ved gjennomføring av grensereguleringer dekkes av Lenvik kommune.