Forskrift om oppføring av kirke, Fyllingsdalen menighet, Fyllingsdalen prestegjeld, Hordaland.

DatoFOR-1971-08-20-9
PublisertII 1971 s 732
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forFyllingsdalen menighet, Fyllingsdalen prestegjeld, Bergen prosti, Bjørgvin bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om oppføring av kirke, Fyllingsdalen

Fastsatt ved kgl.res. av 20. august 1971. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.I samsvar med § 23 i lov om kirker og kirkegårder av 3. august 1897 gis tillatelse til oppføring av kirke for Fyllingsdalen menighet i Bergen på en dertil utsett tomt etter planer og tegninger utarbeidet av arkitekt Helge Hjertholm. Kirken blir å kalle Fyllingsdalen kirke.
2.Bjørgvin stiftsdireksjon gis fullmakt til å godkjenne inventar og utsmykning og til å samtykke i mindre vesentlige endringer i byggeplanene om dette under arbeidets gang skulle vise seg nødvendig eller ønskelig.