Forskrift om oppføring av kirke, Løkenåsen i Lørenskog sokn, Akershus.

DatoFOR-1971-09-24-1
PublisertII 1971 s 897
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forLøkenåsen i Lørenskog sokn, Lørenskog prestegjeld, Nedre Romerike prosti, Borg bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om oppføring av kirke, Løkenåsen

Fastsatt ved kgl.res. av 24. september 1971. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.I samsvar med § 23 i lov om kirker og kirkegårder av 3. august 1897 gis tillatelse til oppføring av ny kirke i Lørenskog sokn og prestegjeld på en dertil utsett tomt på Løkenåsen etter planer og tegninger utarbeidet av arkitektkontoret Tore Sveram A/S. Kirke- og undervisningsdepartementet gis fullmakt til å fastsette navnet på kirken.
2.Borg stiftdireksjon gis fullmakt til å godkjenne inventar og utsmykning og til å samtykke i mindre vesentlige endringer i byggeplanene om dette under arbeidets gang skulle vise seg nødvendig eller ønskelig.