Forskrift om grensefastsetting, Fet og Rælingen kommuner, Akershus.

DatoFOR-1971-09-24-7
PublisertI 1971 s 1277 II 1971 s 894
Ikrafttredelse24.09.1971
Sist endret
Endrer
Gjelder forFet og Rælingen kommuner, Akershus
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om grensefastsetting, Fet m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 24. september. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Grensen mellom Fet og Rælingen kommuner i Akershus fylke fastsettes i samsvar med grensen mellom eiendommer i Fet og eiendommer i Rælingen slik den er beskrevet i kjennelse 18. februar 1971 av Akershus og Oslo Jordskifterett.