Forskrift om grenseregulering, Vefsn og Grane kommuner, Nordland.

DatoFOR-1971-11-26-7
PublisertI 1971 s 1516 II 1971 s 1045
Ikrafttredelse01.01.1972
Sist endret
Endrer
Gjelder forVefsn og Grane kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Vefsn m.fl.

Fattet ved kronprinsreg.res. 26. november 1971. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av § 1 i lov 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling blir bestemt:

1.Et mindre område av Grane kommune i Nordland fylke overføres med virkning fra 1. januar 1972 til Vefsn kommune i samme fylke, slik at grensen mellom de to kommuner på strekningen fra varden i Norges geografiske oppmålings trigonometriske punkt (831 m.o.h., Tolvtua) på Reinfjellet til høgste Hjartfjellet følger grensen for eiendom som er matrikkelført i Vefsn for så vidt som denne støter mot eiendom som er matrikkelført i Grane, jfr. dom av Hålogaland lagmannsrett 4. juli 1970 om eiendomsgrensen mellom Kalvmoneset gnr. 85 bnr. 1 i Vefsn og Haustreisdalen vestre gnr. 44 bnr. 1 i Grane kommune.
2.Kostnadene ved gjennomføring av grenseregulering dekkes av Vefsn kommune.