Forskrift om endret menighetsinndeling, Grorud menighet, Rødtvedt menighet, Høybråten menighet, Fossum menighet, Stovner menighet, Oslo.

DatoFOR-1972-01-14-5
PublisertII 1972 s 31
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrorud menighet, Grorud prestegjeld, Rødtvedt menighet, Rødtvedt prestegjeld, Vestre Aker prosti, Høybråten menighet, Høybråten prestegjeld, Fossum menighet, Stovner menighet, Fossum og Stovner prestegjeld, Østre Aker prosti, Oslo bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om endret menighetsinndeling, Grorud m.fl.

I.Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer, blir det gjort følgende endringer i menighetsinndelingen i Oslo:
1.Grorud menighet deles ved at det skilles ut en ny Rødtvet menighet.
2.Høybråten menighet deles ved at det skilles ut to nye menigheter, Fossum og Stovner.
II.Fra samme tid opprettes et residerende kapellanembete i Rødtvet.
III.Kirke- og undervisningsdepartementet får fullmakt til å fastsette de nærmere grenser for Fossum, Stovner og Rødtvet menighet.