Forskrift om opprettelse av kapellanembete, Aukra prestegjeld, Møre og Romsdal

DatoFOR-1972-02-04-7
PublisertII 1972 s 113
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forAukra prestegjeld, Møre og Romsdal
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om kapellanembete, Aukra

Fastsatt ved kgl.res. av 4. februar 1972. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Kgl.res. om opprettelse av et residerende kapellanembete i Aukra prestegjeld under Ytre Romsdal prosti i Nidaros bispedømme, og nedleggelse av et kallskapellani i samme prestegjeld, fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer.