Forskrift om opprettelse av prestegjeld, Kvalsund prestesokn, Kvalsund prestegjeld, Hammerfest prestegjeld, Finnmark.

DatoFOR-1972-02-04-8
PublisertII 1972 s 113
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvalsund prestesokn, Kvalsund prestegjeld, Hammerfest prestegjeld, Hammerfest prosti, Nord-Hålogaland bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om oppretl. av prestegjeld, Kvalsund m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 4. februar 1972. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Kvalsund sokn i Hammerfest prestegjeld under Hammerfest prosti i Nord-Hålogaland bispedømme skilles ut som eget prestegjeld fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer.