Forskrift om opprettelse av sognekall, Kvænangen sokn, Skjervøy prestegjeld, Kvænangen prestegjeld, Troms.

DatoFOR-1972-02-11-2
PublisertII 1972 s 137
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvænangen sokn, Skjervøy prestegjeld, Kvænangen prestegjeld, Troms prosti, Nord-Hålogaland bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om oppretl. av sognekall, Kvænangen m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 11. februar 1972. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Kvænangen sokn i Skjervøy prestegjeld under Troms prosti i Nord-Hålogaland bispedømme skilles ut som et eget Kvænangen soknekall fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter.