Forskrift om kommunevåpen, Klepp kommune, Rogaland.

DatoFOR-1972-02-18-3
PublisertII 1972 s 158
Ikrafttredelse18.02.1972
Sist endret
Endrer
Gjelder forKlepp kommune, Rogaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunevåpen, Klepp

Fastsett ved kgl.res. 18. februar 1972. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtaket av Klepp kommunestyre 24. november 1971 om våpen for Klepp kommune vert godkjent.

Kommunevåpnet vert: På blå botn ein svevande, utskrådd gul kross.

Kommuneflagget vert: På blå botn en svevande, utskrådd gul kross.