Forskrift om opprettelse av menighet, Domkirkens menighet, Kampen småkirkemenighet, Stavanger, Rogaland.

DatoFOR-1972-04-07-1
PublisertII 1972 s 325
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forDomkirkens menighet, Domkirken prestegjeld, Kampen småkirkemenighet, Kampen prestegjeld, Stavanger prosti, Stavanger bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om Domkirkens menighet, Stavanger

Fastsatt ved kgl.res. 7. april 1972. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer blir de områder av Domkirkens menighet i Stavanger som nå utgjør Kampen småkirkemenighet, skilt ut som en selvstendig Kampen menighet.

Departementet gis fullmakt til å fastsette de nærmere grenser for den nye menighet.