Forskrift om godkjenning av byvåpen og flagg, Sandnes kommune, Rogaland.

DatoFOR-1972-04-21-4
PublisertII 1972 368
Ikrafttredelse21.04.1972
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandnes kommune, Rogaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om byvåpen og byflagg, Sandnes

Fastsatt ved kgl.res. 21. april 1972. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Sandnes kommunestyre 29. januar 1970 om byvåpen for Sandnes godkjennes.

Byvåpenet blir: På grønn bunn en sølv leirgauk.

Byflagget blir: På grønn bunn en hvit leirgauk.