Forskrift om opprettelse av residerende kapellanembete, Loddefjord prestegjeld,

DatoFOR-1972-05-12-2
PublisertII 1972 s 448
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forLoddefjord prestegjeld, Midhordland prosti, Bjørgvin bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om oppretl. av res.kap., Loddefjord

Fastsatt ved kgl.res. 12. mai 1972. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer blir det opprettet et residerende kapellanembete i Loddefjord prestegjeld under Midhordland prosti i Bjørgvin bispedømme.