Forskrift om opprettelse av residerende kapellanembete, Ibestad prestegjeld, Troms.

DatoFOR-1972-05-12-3
PublisertII 1974 s 448
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forIbestad prestegjeld, Troms.
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om kapellanembete, Ibestad

Fastsatt ved kgl.res. 12. mai 1972. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer, opprettes et residerende kapellanembete i Ibestad prestegjeld under Trondenes prosti i Nord-Hålogaland bispedømme.