Forskrift om sammenslåing av Ankenes og Narvik kommuner, Nordland.

DatoFOR-1972-05-19-1
PublisertI 1972 s 664 II 1972 s 478
Ikrafttredelse01.01.1973
Sist endret
Endrer
Gjelder forAnkenes og Narvik kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om sammensl. av kommuner, Ankenes m.fl

Fastsatt ved kgl.res. 19. mai 1972. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av lov av 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. 10. mars 1972 vedtatte sammenslutning av Narvik bykommune og Ankenes herredskommune i Nordland fylke til én bykommune gjennomføres fra 1. januar 1974.
2.Navnet på den nye kommune fastsettes til Narvik.