Forskrift om opprettelse av residerende kallskapellanembete, Alstahaug prestegjeld, Nordland.

DatoFOR-1972-06-30-1
PublisertII 1972 s 635
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forAlstahaug prestegjeld, Nord-Helgeland prosti Sør-Hålogaland bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om res.kallskap., Alstahaug

Fastsatt ved kgl.res. 30. juni 1972. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer, opprettes et residerende kallskappelanembete i Alstahaug prestegjeld under Nord-Helgeland prosti i Sør-Hålogaland bispedømme.