Forskrift om byvåpen, Kongsberg, Buskerud

DatoFOR-1972-08-25-1
PublisertII 1972 s 698
Ikrafttredelse25.08.1972
Sist endret
Endrer
Gjelder forKongsberg, Buskerud fylke
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om byvåpen, Kongsberg (SUMM)

Fastsatt ved kgl.res. 25. august 1972. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.