Forskrift om utskillelse av sokn og prestegjeld, Sandar prestesokn, Sandar prestegjeld, Vestfold.

DatoFOR-1972-09-29-6
PublisertI 1972 s 1143, II 1972 s 771
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandar prestesokn, Sandar prestegjeld, Larvik prosti, Tunsberg bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utskil. av sokn, Sandar

Fastsatt ved kgl.res. av 29. september 1972. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer, blir de vestlige områder av Sandar sokn og prestegjeld under Larvik prosti i Tunsberg bispedømme skilt ut som eget sokn og prestegjeld med grenser og navn som fastsettes av departementet.