Forskrift om byvåpen og flagg, Eigersund kommune, Rogaland.

DatoFOR-1972-10-20-3
PublisertI 1973 s 755 II 1973 s 846
Ikrafttredelse20.10.1972
Sist endret
Endrer
Gjelder forEigersund kommune, Rogaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om byvåpen og flagg, Eigersund

Fastsatt ved kgl.res. av 20. oktober 1973. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Eigersund kommunestyres vedtak 28. august 1972 om våpen for Eigersund kommune godkjennes.

Eigersund bys våpen blir: På grønn bunn et opprett gull eikeblad.

Eigersund bys flagg blir: På grønn bunn et opprett gult eikeblad.