Forskrift om grensefastsetting mellom Hol, Nore og Ulvdal kommuner, Buskerud.

DatoFOR-1972-10-27-1
PublisertI 1972 s 1334 II 1972 s 908
Ikrafttredelse01.01.1973
Sist endret
Endrer
Gjelder forHol, Nore og Uvdal kommuner, Buskerud
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grensefastsetting, Hol m.fl.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 27. oktober 1972. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

I

Grensen mellom Hol kommune og Nore og Uvdal kommune i Buskerud fylke fastsettes i samsvar med et fremlagt utkast.

II

Innenriksdepartementets bestemmelse 30. november 1940 for så vidt gjelder fastsettelse av grensen Nore/Uvdal, senere grensen Nore og Uvdal/Hol, på strekningen fra nordre del av Pålsbufjorden til Haldalsoksli, oppheves.

Utkast om fastsetting av grensen mellom Hol kommune og Nore og Uvdal kommune i Buskerud fylke.

Den administrative inndelingsgrense mellom Hol kommune og Nore og Uvdal kommune, begge i Buskerud fylke, går på strekningen fra grensen mot Ullensvang kommune i Hordaland fylke i vest til Norges geografiske oppmålings varde i det trigonometriske punkt på Bjordalsnuten i øst slik som grensen mellom Hol kommune og Uvdal kommune ble fastsatt ved kgl.res. 12. august 1937.

Fra det trigonometriske punktet på Bjordalsnuten går kommunegrensen i sørlig hovedretning over følgende 10 punkt som alle er vardesatt og merket med kopperbolt av Høyfjellskommisjonen, nemlig høydepunktene 1378,9 m og 1360,6 m i Bjordalsnutpartiet, 1316,6 m på Situnuten og videre over høydepunktene 1261 m, 1286 m, 1283 m og 1264,9 m, og derfra til punkt ved korsmerket stein ved Steinklypet nordenfor Kroken og videre i samme retning til det punktet der denne rettlinjen skjærer Heinelvi. Grensen går deretter ut i Heinelvi og følger denne nedover til dens sammenløp med Lågen, går så oppetter Lågen til der hvor Skriubekken renner ut i denne. Fra Skriubekkens sammenløp med Lågen til nedre Svangtjørn går grensen etter den oppmerkede sørgrensen for Dagalisameiet i Hol kommune slik at den først følger Skriubekken oppover til et lite tjern i vestre del av Grottjørndalen og videre fram til en liten holme i dette. Herfra går grensen ca. 2400 m i rett linje i østlig, litt nordlig retning, så ca. 900 m i rett linje i øst-nordøstlig retning til kors i berg nær sørvestre vik av nedre Grottjørn, så i nordøst, litt nordlig retning, over tjernet til kors i jordfast stein ved østbredden av dette. Fra dette punktet går grensen, idet den knekker flere ganger og passerer på sørsiden av Synsnuten, i øst til nordlig hovedretning fram til kors i berg øst på Ormetjørnåsen, der den knekker og går ca. 530 m i rett linje i nord-nordvest, litt vestlig retning, fram til kors i berg lenger nord i samme åsparti. Grensen går så, idet den svinger svakt flere ganger i øst til nordlig hovedretning fram til Norges geografiske oppmålings trigonometriske punkt på Djupskar. Fra dette punktet går grensen i henimot rette linjer, først i øst til nordlig retning fram til kors i jordfast stein på Perhovda, så i øst-norøst, litt nordlig retning fram til kors i jordfast stein i norvesthellingen av Hagsetåsen i et punkt som ligger ca. 165 m øst for riksvegen, så i nordøst til østlig retning til nedsatt stein i nordhellingen av Talåsen, så i øst til nordlig retning til kors i berg nordøst på Leiroksli og videre i øst-sydøst, litt østlig retning til kors i jordfast stein like vest for utløpsoset av Leriåvatnet.

Fra dette punkt går grensen, idet den knekker svakt flere ganger, med øst til nordlig hovedretning fram til kors i jordfast stein som ligger ca. 800 m nord for vestre ende av Bergsjøen. Grensen går så rettlinjet 198,7 m mot nordvest til nord fram til kors i jordfast sein, der den knekker og går videre nesten rettlinjet i retning nord til øst, litt øst fram til nedsatt stein på en øy i nedre Svangtjørn. Herfra går grensen etter tjernet, videre ned etter Lågen og ut i Pålsbufjorden der den svinger for først å følge fjorden not nordvest og deretter å følge Pollen og Skurdalselvi (Rambergåa) opp til grensemerke på en holme i elven ved Bergbustad. Her svinger grensen og går i nordvestlig retning og henimot rettlinjet inntil den støter på grensen mot Ål kommune i Buskerud fylke i nordre kant av Haldalsoksli.

I Heinelvi, Skriubekken, nedre Svangtjørn, Numedalslågen, Pålsbufjorden, Pollen og Skurdalselvi skal kommunegrensen trekkes etter de alminnelige regler for eiendomsgrenser som er angitt i Vassdragsloven. De private rettigheter som måtte bestå på tvers av kommunegrensen, berøres ikke av fastsettelsen.

Navn og høyder i denne grensebeskrivelsen er tatt fra Norges geografiske oppmålings gradteigskart D 33 vest Hardangerjøkulen, D 33 aust Hallingskarvet og E 33 vest Dagali samt fra orginalkartene til de samme.

For strekningen Skriubekken-nedre Svangtjørn er de anførte avstander og retninger fra Numedal jordskifteretts beskrivelse av sørgrensen for Dagali sameie i Hol kommune.