Forskrift om herredsvåpen og flagg, Verdal kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1972-12-15-11
PublisertII 1972 s 1244
Ikrafttredelse15.12.1972
Sist endret
Endrer
Gjelder forVerdal kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om herredsvåpen og flagg, Verdal

Fastsatt ved kgl.res. 15. desember 1972. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Verdal kommunestyres vedtak 1. november 1972 om våpen for Verdal kommune godkjennes.

Verdal kommunes våpen blir: På rød bunn et gull kors, utbøyd og tilspisset.

Verdal kommunes flagg blir: På rød bunn et gult kors, utbøyd og tilspisset.