Forskrift for kirkegårder, Bergen kommune, Hordaland.

DatoFOR-1973-02-16-8
PublisertI 1973 s 212, II 1973 s 82
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1897-08-03-1-§42
Kunngjort
KorttittelForskr. for kirkegårder, Bergen

Bergen kirkelige fellesråd har med hjemmel i § 42 i lov nr. 1 av 3. august 1897 vedtatt Forskrifter for kirkegårdene i Bergen. Samtidig ble vedtatt Rettledning og forskrifter for gravutstyr på kirkegårdene i Bergen.

Forskrifter og rettledning som er godkjent av Bjørgvin stiftsdireksjon 2. januar 1973 og er gjort gjeldende for samtlige kirkegårder i den nye Bergen kommune fra samme tidspunkt, kan fåes ved henvendelse til kirkevergen i Bergen.