Forskrift om herredsvåpen og flagg, Vågan kommune, Nordland.

DatoFOR-1973-03-30-1
PublisertII 1973 s 180
Ikrafttredelse30.03.1973
Sist endret
Endrer
Gjelder forVågan kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om herredsvåpen og flagg, Vågan

Fastsatt ved kgl.res. 30. mars 1973. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vågan kommunestyres vedtak 2. februar 1973 om våpen for Vågan kommune godkjennes.

Vågan kommunes våpen blir: På blå bunn en vertikalstillet fremadbøyd sølv torsk.

Vågan kommunes flagg blir: På blå bunn en vertikalstillet fremadbøyd hvit torsk.