Forskrift om godkjenning av våpen og flagg, Strand kommune, Rogaland.

DatoFOR-1973-05-25-3
PublisertI 1973 s 594 II 1973 s 308
Ikrafttredelse25.05.1973
Sist endret
Endrer
Gjelder forStrand kommune, Rogaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om våpen og flagg, Strand

Fastsatt ved kgl.res. 25. mai 1973. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Strand kommunestyres vedtak 12. april 1973 om våpen og flagg for Strand kommune godkjennes.

Strand kommunes våpen blir: På sølv bunn tre røde vasshjul, to over ett.

Strand kommunes flagg blir: På hvit bunn tre røde vasshjul, to over ett.