Forskrift om deling av prestegjeld, Skedsmo prestegjeld, Strømmen prestegjeld, Akershus.

DatoFOR-1973-08-24-3
PublisertI 1973 s 979, II 1973 s 543
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkedsmo prestegjeld, Strømmen prestegjeld, Nedre Romerike prosti, Borg bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om deling av prestegjeld, Skedsmo m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 24. august 1973 i medhold av § 1 i lov av 29. april 1953 om Den norske kirkes ordning. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter blir de områder av Skedsmo sokn og prestegjeld under Nedre Romerike prosti i Borg bispedømme som ligger sørvest for Nitelva skilt ut som eget sokn og prestegjeld med navn som fastsettes av departementet.

Skedsmo residerende kapellanembete overføres til det nye prestegjeld.