Forskrift om grenseregulering, Grue og Kongsvinger kommuner, Hedmark.

DatoFOR-1973-08-31-3
PublisertI 1973 s 1000 II 1973 s 548
Ikrafttredelse01.01.1974
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrue og Kongsvinger kommuner, Hedmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Grue m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 31. august 1973. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av § 1 i lov av 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling blir bestemt:

1.Eiendommene gnr. 45, bnr. 3 og gnr. 52, bnr. 32 i Lystad skolekrets i Grue kommune i Hedmard fylke blir med virkning fra 1. januar 1974 overført til Kongsvinger kommune i samme fylke.
2.Mulige kostnader ved gjennomføring av grensereguleringen dekkes av Kongsvinger kommune.