Forskrift om godkjenning av kommunevåpen og kommuneflagg, Nordkapp kommune, Finnmark.

DatoFOR-1973-10-19-6
PublisertI 1973 s 1201 II 1973 s 614
Ikrafttredelse19.10.1973
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordkapp kommune, Finnmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskr. om godkj.av våpen og flagg, Nordkapp

Fastsatt ved kgl.res. 19. oktober 1973. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Nordkapp kommunestyres vedtak 21. juni 1973 om våpen for Nordkapp kommune godkjennes.

Nordkapp kommunes våpen blir:

Delt av gull og rødt ved enkelt venstre trappesnitt.

Nordkapp kommunes flagg blir:

Delt av gult og rødt ved enkelt venstre trappesnitt.