Forskrift om fasetting av kommunegrenser, Dovre, Oppland og Oppdal kommuner, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1973-10-26-2
PublisertI 1973 s 1202 II 1973 s 628
Ikrafttredelse01.01.1974
Sist endret
Endrer
Gjelder forDovre, Oppland og Oppdal kommuner, Sør-Trøndelag.
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunegrenser, Dovre m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 26. oktober 1973. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Den administrative inndelingsgrense mellom Dovre kommune i Oppland fylke og Oppdal kommune i Sør-Trøndelag fylke går slik:

Fra Porten i øst-nordøstlig retning til høyde 1298 m.o.h. på Armodshøin, derfra i omtrent samme retning, ubetydelig mer østlig til Knatten (1351 m.o.h.), så i østlig retning til Råtåhaug (1239 m.o.h.) og derfra i omtrent samme retning til bekkens utløp av nordre Kvittjørn i østgrensa for Hjerkinn utmålt, hvor Folldal kommune i Hedmark fylke motstøter. Grensa går overalt i rette linjer mellom punktene.

Navn og høyder i beskrivelsen ovenfor refererer seg til rektangelkart i M 1:100.000 37 C Dovrefjell.