Forskrift om fastsetting av kommunegrense, Folldal, Hedmark og Oppdal kommuner, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1973-10-26-3
PublisertI 1973 s 1201 II 1973 s 628
Ikrafttredelse01.01.1974
Sist endret
Endrer
Gjelder forFolldal, Hedmark og Oppdal kommuner, Sør-Trøndelag.
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunegrense, Folldal m.fl

Fastsatt ved kgl.res. av 26. oktober 1973. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Den administrative inndelignsgrense mellom Folldal kommune i Hedmark fylke og Oppdal kommune i Sør-Trøndelag fylke går slik:

Fra det punkt i østgrensen for Statens utmål Hjerkin der bekken renner ut av nordre Kvittjørn (markert ved den hjørnerøys som kaptein J. Sejerstad førte opp i 1887) hvor Dovre kommune i Oppland fylke, Folldal kommune i Hedmark fylke og Oppdal kommune i Sør-Trøndelag fylke støter sammen, går grensen ned etter bekken til dens utløp i Fundin-magasinet. Grensen går så etter Fundin-magasinet fram til Elgsjøbekkens utløp i dette, slik at den øya som ved oppdemmingen av magasinet oppsto sør for Furuhovdeseter, blir liggende i Oppdal. Grensen følger så Elgsjøbekken til en bergnabb tett ved bekken like nedenfor der denne begynner å fosse ca. 1 km sør for Heimtjørnsbekkens sammenløp med Elgsjøbekken. Punktet er merket i marka. Fra dette punkt følger kommunegrensen grensen for Statens utmål Drivstua i nordøstlig retning til høydepunkt 1381 i sydhellingen av store Elgsjøtangen. Kommunegrensen følger så nordgrensen for Folldal statsallmenning slik som denne er fastsatt i Høyfjellskommisjonens kjennelse av 3. september 1938 for Folldalsforretningen av 8. felt, fram til det punktet der Tynset kommune i Hedmark fylke støter til. Dette punktet er i nevnte kjennelse beskrevet som skjæringspunkt mellom disse to linjene:

a.den rette linjen mellom høyeste punkt på vesle Orkeltangen og høyde 1459 på den nordlige utløper av Høg-Gien - og
b.en rett linje fra Digerkampen 1479 over en nærmere angitt haug på randen mellom Settalbekkens og Kongsbekkens dalfører.

På strekningen fra høyde 1381 på Store Elgsjøtangen til det punkt der Tynset kommune støter til, er grensen delvis merket av Høyfjellskommisjonen og delvis av Orkdal jordskifterett.

På strekningen for nordre Kvittjørn til der grensen forlater Elgsjøbekken, går kommunegrensen etter gjeldende regler i vassdragsloven. Fra det sistnevnte punkt til høyde 1381 på Store Elgsjøtangen går grensen i rett linje.

Med unntak av Fundin-magasinet refererer navn og høydetall i beskrivelsen seg til Høyfjellskommisjonens kjennelse av 3. september 1938 og til rektangelkartene over området.