Forskrift om overføring av soknekall, Dypvåg soknekall, Tvedestrand soknekall, Holt prestegjeld, Aust-Agder.

DatoFOR-1973-11-30-12
PublisertI 1973 s 1367, II 1973 s 699
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forDypvåg soknekall, Tvedestrand soknekall, Holt soknekall, Aust-Nedenes prosti, Agder bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om overfør. av soknekall, Dypvåg m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 30. november 1973. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

I

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter blir Dypvåg og Tvedestrand soknekall under Aust-Nedenes prosti i Agder bispedømme nedlagt og Dypvåg og Tvedestrand sokn overført til Holt prestegjeld.

II

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter blir det opprettet et residerende kapellanembete i Holt prestegjeld.