Forskrift om inndeling av kirkegårdssoner, Bergen kommune, Hordaland.

DatoFOR-1974-01-04-5
PublisertII 1974 s 27
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om inndel. av kirkegårdssoner, Bergen

Vedtatt av Bergen kirkelige fellesråd i møte 13. november 1973 og godkjent av Bjørgvin stiftsdireksjon 4. januar 1974.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til kirkeseksjonen, adresse Murhvelvingen, 5000 Bergen.