Forskrift om godkjennelse av fylkesvåpen og fylkesflagg, Rogaland.

DatoFOR-1974-01-11-7
PublisertII 1974 s 7
Ikrafttredelse11.01.1974
Sist endret
Endrer
Gjelder forRogaland fylke
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskr. om fylkesvåpen og fylkesflagg, Rogaland

Fastsatt ved kgl.res. av 11. januar 1974. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Rogaland fylkestings vedtak 28. november 1973 om våpen for Rogaland fylke godkjennes.

Rogaland fylkes våpen blir: På blå bunn et sølv svevende utskrådd kors med spiss fot.

Rogaland fylkes flagg blir: På blå bunn et hvitt svevende utskrådd kors med spiss fot.