Forskrift om godkjenning av våpen og flagg, Vefsn kommune, Nordland.

DatoFOR-1974-09-13-10
PublisertII 1974 s 216
Ikrafttredelse13.09.1974
Sist endret
Endrer
Gjelder forVefsn kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om våpen og flagg, Vefsn

Fastsatt ved kgl.res. av 13. september 1974. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vefsn kommunestyres vedtak 24. mai 1974 godkjennes.

Kommunevåpenet blir: På svart bunn en sølv hane.

Kommuneflagget blir: På svart bunn en hvit hane.