Forskrift om våpen og flagg, Skedsmo kommune, Akershus.

DatoFOR-1974-10-04-5
PublisertII 1974 s 242
Ikrafttredelse04.10.1974
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkedsmo kommune, Akershus
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om våpen og flagg, Skedsmo

Fastsatt ved kgl.res av 4. oktober 1974. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Skedsmo kommunes våpen blir: På rød bunn tre sølv hestehoder i skrå rekke.

Skedsmo kommunes flagg blir: På rød bunn tre hvite hestehoder i skrå rekke.