Forskrift om våpen og flagg, Karmøy kommune, Rogaland.

DatoFOR-1975-04-18-3
PublisertII 1975 s 138
Ikrafttredelse18.04.1975
Sist endret
Endrer
Gjelder forKarmøy kommune, Rogaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om våpen og flagg, Karmøy

Fastsatt ved kgl.res. av 18. april 1975. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Karmøy kommunestyres vedtak 7. mai 1974 om våpen for Karmøy kommune godkjennes.

Karmøy kommunes våpen blir: I rødt et sølv gitterkryss.

Karmøy kommunes flagg blir: I rødt et hvitt gitterkryss.