Forskrift om nedleggelse av soknekall og opprettelse av kapellanembete, Høvåg soknekall, Høvåg prestegjeld, Vestre-Moland prestegjeld, Aust-Agder.

DatoFOR-1975-06-27-9
PublisertII 1975 s 246
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHøvåg soknekall, Høvåg prestegjeld, Høvåg soknekall,
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om nedleg. av soknekall, Høvåg m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 27. juni 1975. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter blir Høvåg soknekall under Vest-Nedenes prosti i Agder bispedømme nedlagt og Høvåg sokn overført til Vestre Moland prestegjeld.

2.

Fra samme tid blir det opprettet et residerende kapellanembete i Veste Moland prestegjeld.