Forskrift om våpen og flagg, Rakkestad kommune, Østfold.

DatoFOR-1975-07-11-5
PublisertII 1975 s 265
Ikrafttredelse11.07.1975
Sist endret
Endrer
Gjelder forRakkestad kommune, Østfold
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om våpen og flagg, Rakkestad

Fastsatt ved kgl.res. av 11. juni 1975. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Rakkestad kommunestyres vedtak 13. mai 1975 om våpen og flagg for Rakkestad kommune godkjennes.

Rakkestad kommunes våpen blir: Delt av gull og grønt ved kløverbladsnitt.

Rakkestad kommunes flagg blir: Delt av gult og grønt ved kløverbladsnitt.