Forskrift om deling av prestegjeld, Tanum prestesokn, Evje prestesokn, Helgerud prestesokn, Dønski prestesokn, Vestre Bærum prestegjeld, Akershus.

DatoFOR-1975-12-05-12
PublisertII 1975 s 438
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forTanum prestesokn, Evje prestesokn, Helgerud prestesokn, Dønski prestesokn, Vestre Bærum prestegjeld, Asker og Bærum prosti, Oslo bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om deling av prestegjeld, Tanum m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 5. desember 1975. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer blir det fra Vestre Bærum prestegjeld under Asker og Bærum prosti i Oslo bispedømme skilt ut et nytt sokn og prestegjeld bestående av Tanum kapelldistrikt og et nytt sokn og prestegjeld bestående av Evje/Helgerud/Dønski-områdene.

2.

Kirke- og undervisningsdepartementet bemyndiges til å fastsette navn og grenser for de tre prestegjeld som fremkommer ved prestegjeldsdelingen.