Forskrift om utbyggingsområde etter distriktsskatteloven, Odda kommune, Hordaland.

DatoFOR-1975-12-12-6
PublisertI 1975 952
Ikrafttredelse12.12.1975
Sist endret
Endrer
Gjelder forOdda kommune, Hordaland, Sauda kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1969-06-19-72-§10
Kunngjort
KorttittelForskrift om utbyggingsområde, Odda m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 12. desember 1975. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med hjemmel i Stortinges vedtak av 12. juni 1972 og 9. desember 1975 fastsettes:

a)Betalingsprosenten for husbanklån for 1976 settes til 4,3.
b)Justeringsprosenten for husbanklån for 1976 settes til 8,0.