Forskrift om herredsvåpen og flagg, Bærum kommune, Akershus.

DatoFOR-1976-01-09-4
PublisertII 1976 s 10
Ikrafttredelse09.01.1976
Sist endret
Endrer
Gjelder forBærum kommune, Akershus
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om herredsvåpen og flagg, Bærum

Fastsatt ved kgl.res. av 9. januar 1976. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Bærum kommunestyres vedtak 6. november 1975 om våpen for Bærum kommune godkjennes.

Bærum kommunes våpen blir: I grønt et sølv tårn uten krenelering.

Bærum kommunes flagg blir: I grønt et hvitt tårn uten krenelering.