Forskrift om deling av prestegjeld, Grønnåsen prestesokn, Grønnåsen prestegjeld, Tromsøy prestegjeld, Elverhøy prestegjeld, Troms.

DatoFOR-1976-01-23-4
PublisertII 1976 s 32
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrønnåsen prestesokn, Grønnåsen prestegjeld, Tromsøy prestegjeld, Elverhøy prestegjeld, Tromsø prosti, Nord-Hålogaland bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om deling av prestegjeld, Grønnåsen m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 23. januar 1976. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter blir Grønnåsen sokn i Tromsøy prestegjeld under Tromsø domprosti i Nord-Hålogaland bispedømme skilt ut som et eget Grønnåsen prestegjeld.

Navnet på Tromsøy prestegjeld endres fra samme tid til Elverhøy.

Tromsøy residerende kapellanembete overføres fra samme tid til Grønnåsen prestegjeld.