Forskrift om våpen og flagg, Ramnes kommune, Vestfold.

DatoFOR-1976-01-30-4
PublisertII 1976 s 46
Ikrafttredelse30.01.1976
Sist endret
Endrer
Gjelder forRamnes kommune, Vestfold
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om våpen og flagg, Ramnes

Fastsatt ved kgl.res. av 30. januar 1976. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Ramnes kommunestyres vedtak 13. oktober 1975 om våpen for Ramnes kommune godkjennes.

Ramnes kommunes våpen blir: I sølv en svart ravn.

Ramnes kommunes flagg blir: I hvitt en svart ravn.