Forskrift om byvåpen og flagg, Vadsø kommune, Finnmark.

DatoFOR-1976-02-20-3
PublisertII 1976 s 76
Ikrafttredelse20.02.1976
Sist endret
Endrer
Gjelder forVadsø kommune, Finnmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om byvåpen og flagg, Vadsø

Fastsatt ved kgl.res. av 20. desember 1976. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vadsø kommunestyres vedtak 4. desember 1975 om våpen og flagg for Vadsø kommune godkjennes.

Vadsø kommunes våpen blir: På rød bunn et sølv reinbukkhode.

Vadsø kommunes flagg blir: På rød bunn et hvitt reinbukkhode.